پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شرط بندی در اسلام، چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

شرط بندی غیر از مواردی که در کتاب سبق و رمایه آمده در سایر موارد حرام است
شرط بندی درباره اسب سواری، تیراندازی و شناکردن به دلایل ذیل مشروعیت دارد:1. فایده و نفع اجتماعیاگر شرط بندی روی همان سه موضوع باشد در واقع مهارت های لازم در جامعه اسلامی برای دفاع و تامین امنیت فراهم می شود. اسلام برای امنیت و حفظ حریم جامعه اسلامی اهمیتی زیادی قایل است، یکی از موارد که این اهتمام نشان داده می شود مشروعیت شرط بندی بر اسب سواری، شناکردن و تیراندازی است با توجه به زمان صدر اسلام که اسب مهم ترین ابزار جنگی در جهت نقل و انتقال سریع نقش ایفا می کرد از میان حیوان های اصلی تنها اسب مطرح شده است، چون تنها حیوانی است که در سرعت و چابکی از تمام حیوانات اهلی دیگر قوی تر و مناسب تر است. مهم ترین وجهه جامعه اسلامی توان بازدارندگی است، اسلام می خواهد فرد، فرد جامعه اسلامی به این توان و قدرت دفاعی توجه کند، تیراندازی و شناکردن نیز در جنگ از اهمیت بسیار بالای برخوردار است و چیزی است که مرور زمان در آن تاثیر ندارد، ممکن است ابزار تیراندازی تغییر کند ولی اصل تیراندازی در این مساله مورد نظر است.2. نفع و فایده در برابر نیازهای واقعی و حقیقیبسیاری از ورزش ها از جمله فوتبال، و ... امروزه طرفداران جدی دارند، اما نمی توان برای شکل و فرم آن جدا از اصل ورزش فایده واقعی تصور کرد. بنابراین، اموری مثل فوتبال و ... پیش از آن که برای تامین یک نیاز واقعی و بنیادین باشد، برای ایجاد سرگرمی است. از این جهت بازی های از این نوع که بیشتر هوس پسندانه است تا نفع دهنده واقعی، نمی تواند مصداق شرط بندی مشروع و حلال واقع شود.3. سازگاری با هدفغرض اصلی اسلام از مشروع قرار دادن شرط بندی در مورد سوارکاری، تیراندازی و شناکردن، ایجاد توان و مهارت های دفاعی در برابر هجوم دشمنان اسلام است. از این رو شرط بندی در این مورد باید همواره در جهت تامین هدف اصلی باشد. پیداست که در شرایط امروزی اسب سواری نمی تواند به مهارت دفاعی انسان کمک کند، در این صورت اسب دیگر موضوعیت ندارد، بلکه به عنوان نماد مطرح می شود. پس هر وسیله ای که در شرایط فعلی توان و مهارت دفاعی انسان را در برابر دشمنان اسلام افزایش بدهد می تواند مورد شرط بندی واقع شود. بنابراین مشروعیت شرط بندی وابسته به هدف خاص است و آن توان و مهارت دفاعی است نه صرف سرگرمی یا ورزش محض. با توجه به این دلایل می توان گفت: که اسلام برای دفاع از حریم جامعه اسلامی و حفظ اقتدار، عظمت و عزت مسلمان ها در موارد یاد شده شرط بندی را مشروع قرار داده است.جهت مطالعه بیشتر ر.ک:1. شهید ثانی، مسالک الاهتمام، موسسه معارف الاسلامیه، طبع دوم، 1416 ه.ق، ج 6، ص 85.2. شهید ثانی، کتاب شرح لمعه الدمشقیه، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، بی تا، ج 4، کتاب السبق و الرمایه، ص 421


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شرط بندی در اسلام) (حکم شرط بندی در اسلام) (شرط بندي در اسلام) (شرط بندی روی اسب در اسلام) (حکم شرط بندی روی اسب) (جوازشرطبندی دراسلام برای تیراندازی واسب سواری) () (شرط بندی حلال)