پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آیت محله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آیت محله 124343 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آیت محله باید ابتدا 0124343 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آیت محله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0124343123456 را وارد نمایید. شهرستان آیت محله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده