پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آلوکنده/حاجی محله چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آلوکنده/حاجی محله 152586 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آلوکنده/حاجی محله باید ابتدا 0152586 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آلوکنده/حاجی محله زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0152586123456 را وارد نمایید. شهرستان آلوکنده/حاجی محله از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده