پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آکند/پنبه زارکتی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آکند/پنبه زارکتی 151352 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آکند/پنبه زارکتی باید ابتدا 0151352 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آکند/پنبه زارکتی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0151352123456 را وارد نمایید. شهرستان آکند/پنبه زارکتی از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده