پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور برزیل چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت برزیل (Brazil) برزیل (Brasilia) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت برزیل) (پایتخت برزیل کجاست؟) (پايتخت برزيل) (نام پایتخت برزیل) (پایتخت کشور برزیل) (پایتخت برزیل کجاست) (پیتخت برزیل ) (مرکز برزیل) (پايتخت برزيل كجاست) (پایتخت برزیل چیست) (نام پایتخت کشور برزیل) (اسم پایتخت برزیل) (پایتخت برزیل ) (پایتخت برزیل چه نام دارد) (پایتخت کشوربرزیل) (مرکزبرزیل) (پايتخت برزيل چه نام دارد) (پایتخت برزیل؟) (بايتخت برزيل) (نام پایتخت برزیل چیست) (نام پايتخت برزيل) (پایتخت+برزیل) (مرکز کشور برزیل) (پايتخت برزيل كجاست؟) (برزیل پایتخت) (پاىتخت برزىل) (پايتخت كشور برزيل) (پایتخت برزیل چیست؟) () (÷ایتخت برزیل) (بایتخت برزیل) (برزیل کجاست) (پایتخت کشور برزیل چه نام دارد) (مركز برزيل) (پایتخت+برزیل+کجاست؟) (پایتخت بریزیل) (پایتخت کشور برزیل ) (پایتخت پیشین برزیل) (پايتخت برزيل؟) (برزیل) (پايتخت برزيل ) (مرکز برزيل) (پایتخت کشور برزیل چیست) ( پایتخت برزیل) (پایتخت برزیل کجاست ؟) (پایتخت برزیل) (پایتخت برزیل و پرمه) (پایتخت برزیل) ( پایتخت کشور برزیل) (پایتخت سنگاپورچه نام دارد) (پایتخت سنگاپور) (پایتخت برازیل چی نام دارد) (پایتخت کشور سنگاپور) (پایتخت کشور پرتغال) (پایتخت سنگاپور چه نام دارد)