پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نودشه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نودشه 832764 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نودشه باید ابتدا 0832764 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نودشه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832764123456 را وارد نمایید. شهرستان نودشه از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (شماره تلفن نودشه)