پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نهرابی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نهرابی 832667 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نهرابی باید ابتدا 0832667 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نهرابی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832667123456 را وارد نمایید. شهرستان نهرابی از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نهرابی)