پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نروی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نروی 832772 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نروی باید ابتدا 0832772 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نروی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832772123456 را وارد نمایید. شهرستان نروی از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نروی)