پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان میانراهان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان میانراهان 838472 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان میانراهان باید ابتدا 0838472 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در میانراهان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0838472123456 را وارد نمایید. شهرستان میانراهان از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده