پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مجتمع/کوئیک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مجتمع/کوئیک 834234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مجتمع/کوئیک باید ابتدا 0834234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مجتمع/کوئیک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0834234123456 را وارد نمایید. شهرستان مجتمع/کوئیک از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده