پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفاً نام پیامبران را به ترتیب زمانی بنویسید؟

1 پاسخ 1

مقدمه:
الف: در هیچ یک از کتب تورات و انجیل اشاره به تعداد انبیاء الهی نشده است و این از خصوصیات اسلام است که تعداد انبیا را به پیروان خود اعلام داشته است.
ب: در بحار الانوار روایاتی نقل شده است که تعداد پیامبران را 124 هزار نفر ذکر کرده است . شماری از این روایات عبارت است از:
1 . حضرت رسول می‏فرماید: «خداوند 124 هزار پیامبر آفریده و من گرامی‏ترین آنان نزد خداوند هستم ... و 124 هزار وصی آفریده که علی (علیه السلام) گرامی‏ترین آن‏ها نزد خداوند و بهترین ایشان است .» 2 . ابوذر (ره) از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) سؤال کرد: پیامبران چند نفرند؟ حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «124 هزار پیامبر . . . .» (همان، ص‏32)
3 . شیخ صدوق (ره) در کتاب اعتقادات می‏فرماید: «عقیده ما (شیعه امامیه) در تعداد انبیا این است که آنان 124 هزار نفرند و هر کدامشان وصیی دارند .» (همان، ص‏28)
بنابراین، منشا شهرت چنین تعدادی، روایات یاد شده است.
ج: در منابع موجود نام تعداد بسیار اندکی از پیامبران به چشم می‏خورد . شماری از علل این مساله عبارت است از:
1 . اکثر انبیا شریعت مستقل نداشتند و به شریعت پیامبر دیگر دعوت می‏کردند; مثل حضرت لوط در زمان حضرت ابراهیم . این پیامبران خودشان به طور مستقیم از خداوند وحی دریافت می‏کردند; ولی از سوی وی مامور به شریعت پیامبر دیگری بودند .
2 . بسیاری از انبیا معروف نبوده‌اند و براساس روایات، بر یک شهر یا روستا و یا یک خانواده مبعوث شده‌اند .
اسامی پیامبرانی که در قرآن آمده است، عبارتند از: آدم، نوح، ادریس، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، یسع، ذوالکفل، الیاس، یونس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسی، هارون، داوود، سلیمان، ایوب، زکریا، یحیی، اسماعیل صادق‏الوعد، عیسی و محمد (صلی الله علیه و آله و سلم). افزون بر این، در قرآن گاه به نام‏هایی برمی‏خوریم که پیامبری‌شان محل بحث است; مانند ذی‏القرنین، عمران پدر مریم و عُزَیْر .
برخی آیات نیز اوصاف پیامبری را ذکر کرده و نامش را نیاورده‏اند; مثل آیات 243 و 246 بقره که به ترتیب در مورد حِزْقیل و اشموئیل است‏یا آیه 259 بقره که در مورد اِرْمیا یا عزیر می‏باشد . همچنین آیه 65 که در مورد خضر است; اگر چه پیامبری جناب خضر محل بحث است . (المیزان، ج 2، ص 140)
در روایات نیز نام برخی انبیا آمده است: همچون اشعیا; حیقوق یا حبقوق، دانیال، جرجیس و حنظله و خالد . (بحارالانوار، ج‏12و14).
در اینجا به نام، و در حد امکان ترتیب زمانی برخی از انبیاء و پیامبران الهی اشاره می‌کنیم:

حضرت آدم(ع)
ادوار نبوت:دوره اول نبوت
تاریخ ولادت:قبل از هبوت آدم
مدت عمر: ۹۳۰


حضرت ادریس(ع)
ادریس :نام آن حضرت در زبان عبری اخنوخ است.
تاریخ ولادت:۸۳۰ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۳۶۵ سال

حضرت نوح(ع)
ادوارنبوت: دوره دوم نبوت
تاریخ ولادت: ۱۶۴۲سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: بیش از هزار سال نوشته اند


حضرت هود(ع)
تاریخ ولادت: ۲۶۴۸سال بعد از هبوت آدم
مدت عمر: ۴۶۰سال

حضرت صالح(ع)
تاریخ ولادت:۲۹۷۳ سال بعد از هبوت آدم(ع)
مدت عمر:۲۸۰سال

حضرت ابراهیم(ع)
ادوار نبوت:دوره ی سوم نبوت
تاریخ ولادت:۳۳۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر:۱۷۵ سال


حضرت اسماعیل(ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۱۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۳۴ سال


حضرت لوط (ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۲۲ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۸۰ سال

حضرت اسحاق(ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۲۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۸۰ سال

حضرت یعقوب(ع)
تاریخ ولادت: ۳۴۸۳ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۴۷سال


حضرت یوسف(ع)
تاریخ ولادت: ۳۵۵۶ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۱۲۰سال


حضرت شعیب(ع)
تاریخ ولادت: ۳۶۱۶ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۲۴۲ سال


حضرت ایوب(ع)
تاریخ ولادت: ۳۶۴۲ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۱۴۰سال


حضرت موسی(ع)
تاریخ ولادت: ۳۷۴۸ سال بعد از هبوت آدم.
مدت عمر: ۱۲۰ سال


حضرت هارون(ع)
تاریخ ولادت: ۳۷۴۵ سال بعد از هبوت آدم.(ولادت هارون قبل از موسی بوده، اما به دلیل تقدم حضرت موسی درنبوت ، حضرت هارون بعد از حضرت موسی ذکر شده است).
مدت عمر: ۱۲۳ سال


حضرت داود(ع)
تاریخ ولادت: ۴۳۳۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۱۰۰ سال


حضرت سلیمان(ع)
تاریخ ولادت:۴۳۹۱ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۵۳ سال


حضرت الیاس (ع)
ظهور: ۴۵۰۶ سال بعد از هبوط ادم
دعوت بحق: ۲۲ سال مردم را دعوت بحق نمود


حضرت الیسع(یسع)
ظهور:۴۵۲۹ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۷۵ سال


حضرت یونس (ع)
ظهور : ۴۷۲۸ سال بعد از هبوط ادم
دعوت بحق: ۴۰سال مردم را دعوت بحق کرد


حضرت ذو الکفل(ع)
ظهور: ۴۸۳۰ سال بعداز هبوط آدم
مدت عمر: ۷۵ سال


حضرت زکریا(ع)
ظهور: ۵۵۰۰ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۱۱۵ سال


حضرت یحیی(ع)
تاریخ ولادت:۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر:۳۰سال


حضرت عیسی(ع)
ادوار نبوت: دوره پنجم نبوت
تاریخ ولادت:۵۵۸۵ سال بعد از هبوط آدم.
مدت عمر: ۳۳ سال


حضرت محمد(ص)
ادوار نبوت: دوره ششم نبوت
تاریخ ولادت: ۶۱۶۳ سال بعد از هبوط ادم
مدت عمر: ۶۳ سال

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اسامی 124000 پیامبر) (نام 124 هزار پیامبر) (نام 124000 پیامبر) (اسامی 124000پیامبر) (نام 124000پیامبر) (نام ۱۲۴۰۰۰ پیامبر به ترتیب) (نام تمام پیامبران) (اسامی پیامبران) (اسامی همه پیامبران) (اسامی 124 هزار پیامبر) () (اسامی 124000پیغمبر) (اسامی تمام پیامبران) (124000پیامبر) (اسامی همه ی پیامبران) (نام پیامبران) (نام پیامبران به ترتیب) (نام 124 هزار پیامبر به ترتیب) (اسامی پیامبران به ترتیب) (اسامی124000پیامبر) (ترتیب پیامبران) (نام تمام پیامبران به ترتیب) (نام های 124000 پیامبر) (اسامی تمامی پیامبران) (اسامی 124 هزار پیامبر به ترتیب) (اسم تمام پیامبران) (پیامبران به ترتیب) (اسامی 124هزار پیامبر) (124000 پیامبر) (اسامی 124000پیامبران) (نامهای 124000پیامبر) (اسامی پیامبران به ترتیب رسالت) (اسم پیامبر ها ) (نام تمامی پیامبران) (اسامی انبیا) (اسامی 124 پیامبر) (نام124000پیامبر) (نام های 124 هزار پیامبر) (نام همه ی پیامبران اسلام) (نام های 124000پیامبر) (پیامبران به ترتیب ) (تعداد پیامبران) (ترتیب پیامبران الهی) (اسامی 124000 پیامبر به ترتیب) (اسامی124000پیغمبر) (اسم 124000 پیامبر) (نام 124000پیامبر ) (نام تمام پیامبران الهی) (124000پیغمبر) (اسامی 124هزارپیامبر) (نام 124000 هزار پیامبر) (نام همه پیامبران) (اسامي 124000 پيامبر) (اسامی 124000 پیغمبر) (ترتیب انبیا) (لیست اسامی 124 هزار پیامبر) (نام های پیامبران به ترتیب) (جدول پیامبران) (اسامی تمامی پیامبران خدا) (اسم تمامی پیامبران) (اسم پیامبران به ترتیب) (تعداد پیامبران و نام آنها) (اسامی کل پیامبران) (نام 124هزار پیامبر) (نام تمام پیامبران ) (اسامی کامل پیامبران) (اسامی تمام پیامبران به ترتیب) (124000پیغمبر) (اسامی124هزار پیامبر) (124000 پیغمبر) (اسم های 124000 پیامبر) (پیامبران به ترتیب ظهور) (اسامي 124 هزار پيامبر) (لیست پیامبران به ترتیب) (اسامي پيامبران به ترتيب) (نام پیامبران الهی به ترتیب) (نام 124000 پیامبر به ترتیب) (اسامی پیامبران الهی به ترتیب) (نام پیامبران از اول به ترتیب) (نام 124000 پیغمبر) (ترتیب انبیاء) (اسامی 124000هزار پیامبر) (اسامی 124000 هزار پیامبر) (اسامي 124000 پيغمبر) (اسامی 124000 پیامبر ) (نام کامل 124000 پیامبر) (اسامی 124 پیغمبر) (لیست اسامی پیامبران) (نام های 124000 پیامبران) (نامهای124000پیامبر) (نام124000 پیامبر به ترتیب) (اسامی 24 هزار پیامبر) (لیست تمامی پیامبران) (اسامي تمام پيامبران) (لیست اسامی انبیا) (لیست پیامبران الهی) (نام کامل پیامبران) (نامهای 124 هزار پیامبر) (لیست‏ ‏نام‏ ‏تمامی‏ ‏پیامبران) (اسامی 124 هزارپیامبر)