پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گورسفید چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گورسفید 835327 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گورسفید باید ابتدا 0835327 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گورسفید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0835327123456 را وارد نمایید. شهرستان گورسفید از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()