پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گره بان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گره بان 832256 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گره بان باید ابتدا 0832256 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گره بان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832256123456 را وارد نمایید. شهرستان گره بان از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گره بان) (شماره گره بان)