پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان گردنگاه قوچمی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان گردنگاه قوچمی 832552 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان گردنگاه قوچمی باید ابتدا 0832552 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در گردنگاه قوچمی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832552123456 را وارد نمایید. شهرستان گردنگاه قوچمی از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده