پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا خارج شدن مذی یا وذی و یا ودی وضو و روزه را باطل می کند؟ همچنین آیا موجب غسل می شود؟

1 پاسخ 1


هر آبی که از انسان خارج می شود منی نیست و باعث جنابت نمی شود. آبهایی که از انسان خارج می شود پنج قسم است.
1- بول:
2-منى: آبى است که در اوج شهوت (ارگاسم) خارج می شود و به دنبال آن بدن سست می شود و انسان لذت می برد.
3- مذى: آبى است که نوعا هنگام تحریک مختصر جنسى و بعد از آن خارج مى‏شود.
4- وذى: آبى است که بعد از خروج منى خارج مى‏شود.
5- ودى: آب سفید رنگی است که بعد از بول کردن خارج مى‏گردد.
حکم آبها:
1- بول و منی نجس است و طهارت لازم دارد. با خروج منی غسل جنابت نیز به انسان واجب می شود.
2- آبی که گاهی بعد از شوخی با همسریا تحریک شهوت از هر طریقی, بدون ارگاسم، خارج می شود( مذی)پاک است و غسل ندارد و وضو و غسل را باطل نمی کند.
3- آبی که گاهی بعد از بول خارج می شود( ودی) و شباهت به منی دارد آن هم موجب غسل نمی شود، ولی اگر یقین داشته باشد که با بول برخورد داشته, نجس است و لازم است محل خروج را تطهیر شود.
4- همین طور آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن (وذی) می گویند, به خودی خود پاک است و موجب غسل نمی شود, اگرچه شخص قبل از آن به واسطه خروج منی جنب شده و به غسل نیاز دارد.
بنابراین هر آبی که از بدن خارج می شود حکم منی را ندارد و موجب غسل نمی شود.
نشانه های منی در مردان:
T}همه مراجع (به جز آیات عظام بهجت، صافى و مکارم):{T خروج منى در مرد داراى سه نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. 3. بدن سست شود. اگر هیچ یک از نشانه‏هاى سه گانه و یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 347؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.{V
T}آیات عظام بهجت و مکارم:{T خروج منى در مرد داراى دو نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکى از آن دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346 و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، غسل الجنابه.{V
T}آیت‏الله صافى:{T اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى اطمینان پیدا کند که منى است.V}توضیح المسائل، م 1352.{V
اما دوست محترم خوب است بدانیدT}همه مراجع:{لمس کردن زن نامحرم حرام است؛ خواه فامیل باشد و یا غیر فامیل و خواه با قصد لذت باشد و یا بدون آن.V}آیت اللّه خامنه‏اى، استفتاء، س 493؛ آیت اللّه تبریزى، استفتاءات، س‏1606؛ آیت اللّه صافى، جامع‏الاحکام، ج‏2، س‏1660؛آیت اللّه مکارم، امام خمینى، آیت اللّه نورى و آیت اللّه فاضل، تعلیقات على‏العروه، (النکاح)، م‏40؛ آیت اللّه بهجت، توضیح‏المسائل، م‏1934؛ آیت اللّه سیستانى، منهاج‏الصالحین، ج‏2، (النکاح)، م‏16؛ دفتر آیت اللّه وحید.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وذی) (آیا مذی روزه را باطل میکند) (مذی روزه را باطل میکند) (آب مذی روزه را باطل میکند؟) (مذی نجس است) (آیا آب مذی روزه را باطل میکند) (آیا مذی نجس است) (آب مذی وذی) (مذی و روزه) () (آیا مذی روزه را باطل می کند؟) (ایا مذی روزه را باطل میکند) (مذي) (آیا مذی روزه را باطل می کند) (مذی وضو را باطل میکند) (آیا مذی وضو را باطل می کند) (آیا خروج مذی روزه را باطل می کند) (آیا مذی وضو را باطل میکند) (مذی وذی ودی) (مذی و وذی) (مذی روزه را باطل میکند؟) (ایا شهوت روزه را باطل میکند) (حکم مذی برای روزه) (خارج شدن آب از مرد) (ایا خارج شدن مذی حرام است) (ایا مذی غسل دارد) (وذي) (خارج شدن مذی) (وذی+مذی+ودی) (ایا مذی نجس است) (ایا مذی روزه را باطل می کند) (حکم خارج شدن مذی) (حکم مذی برای نماز) (آیا خارج شدن مذی روزه را باطل میکند؟) (ایا اب مذی روزه را باطل میکند) (ایا مذی روزه را باطل میکند؟) (آیا آمدن آب شهوت باعث باطل شدن روزه می گردد) (احکام مذی و وذی) (ودی غسل دارد) (مذی وضو) (ایا مذی پاک است) (وزی و مزی) (آیا ودی غسل دارد) (مذی روزه راباطل میکند) (مذی روزه) (بعد از خروج مذی نماز را باطل می کند) (ایا مذی وضو را باطل میکند) (احکام آب مذی) (وذی و مذی) (آب مذی نجس است) (آیا آب مذی نجس است؟) (اب ودی نجس است) (آیا آب مذی نجس است) (اب مذی) (آب شهوت روزه را باطل میکند؟) (اب مذی روزه را باطل میکند) (منی ودی وذی) (آب مذی روزه را باطل میکند) (شهوت روزه راباطل میکند) (مني مذي ودي) (اب شهوت روزه را باطل میکند) (ودی) (آیا مذی غسل دارد) (آب مذی) (اب وذي) (آیا مذی نجس است؟) (ایا اب مذی غسل دارد) (وذی روزه را باطل میکند) (مذی غسل دارد) (ایا اب شهوت روزه را باطل میکند) (آب شهوت روزه را باطل میکند) (ودي ومذي) (آیا آب مذی وضو را باطل میکند؟) (اب مذی روزه را باطل میکند؟) (مذي روزه را باطل ميكند) (ایا خارج شدن منی در خواب روزه را باطل میکند) (شهوت روزه را باطل میکند) (مذي مني ودي) (آیا خارج شدن منی باعث باطل شدن روزه میشود) (حکم مذی بر روزه) (مایع ودی) (آیا وذی روزه را باطل میکند) (ایا خروج مذی روزه را باطل میکند) (حکم مذی در روزه) (ایا مذی وضو را باطل می کند) (اب ودی) (مذى) (آیا مذی وضو را باطل میکند؟) (مذی روزه را باطل) (ایاخارج شدن هوا ازبدن وضو راباطل میکند) (مذی روزه را باطل می کند) (مذی و ودی) (ایا منی نماز را باطل میکند) (ایا خارج شدن مذی روزه را باطل میکند.) (ايا خارج شدن مني باعث باطل شدن روزه مي شود توضيح المسائل ايت الاه خامنه اي) (آيا مذي روزه را باطل مي كند) (آيا خروج مذی روزه را باطل می کند؟) (آیا مذی لباس را نجس میکند) (ایا مذی روزه را با طل میکند؟) (مذی ،وذی و ودی روزه را باطل می کند؟)