پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا خارج شدن مذی یا وذی و یا ودی وضو و روزه را باطل می کند؟ همچنین آیا موجب غسل می شود؟

1 پاسخ 1


هر آبی که از انسان خارج می شود منی نیست و باعث جنابت نمی شود. آبهایی که از انسان خارج می شود پنج قسم است.
1- بول:
2-منى: آبى است که در اوج شهوت (ارگاسم) خارج می شود و به دنبال آن بدن سست می شود و انسان لذت می برد.
3- مذى: آبى است که نوعا هنگام تحریک مختصر جنسى و بعد از آن خارج مى‏شود.
4- وذى: آبى است که بعد از خروج منى خارج مى‏شود.
5- ودى: آب سفید رنگی است که بعد از بول کردن خارج مى‏گردد.
حکم آبها:
1- بول و منی نجس است و طهارت لازم دارد. با خروج منی غسل جنابت نیز به انسان واجب می شود.
2- آبی که گاهی بعد از شوخی با همسریا تحریک شهوت از هر طریقی, بدون ارگاسم، خارج می شود( مذی)پاک است و غسل ندارد و وضو و غسل را باطل نمی کند.
3- آبی که گاهی بعد از بول خارج می شود( ودی) و شباهت به منی دارد آن هم موجب غسل نمی شود، ولی اگر یقین داشته باشد که با بول برخورد داشته, نجس است و لازم است محل خروج را تطهیر شود.
4- همین طور آبی که گاهی بعد از منی بیرون می آید و به آن (وذی) می گویند, به خودی خود پاک است و موجب غسل نمی شود, اگرچه شخص قبل از آن به واسطه خروج منی جنب شده و به غسل نیاز دارد.
بنابراین هر آبی که از بدن خارج می شود حکم منی را ندارد و موجب غسل نمی شود.
نشانه های منی در مردان:
T}همه مراجع (به جز آیات عظام بهجت، صافى و مکارم):{T خروج منى در مرد داراى سه نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. 3. بدن سست شود. اگر هیچ یک از نشانه‏هاى سه گانه و یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 347؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.{V
T}آیات عظام بهجت و مکارم:{T خروج منى در مرد داراى دو نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکى از آن دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346 و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، غسل الجنابه.{V
T}آیت‏الله صافى:{T اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى اطمینان پیدا کند که منى است.V}توضیح المسائل، م 1352.{V
اما دوست محترم خوب است بدانیدT}همه مراجع:{لمس کردن زن نامحرم حرام است؛ خواه فامیل باشد و یا غیر فامیل و خواه با قصد لذت باشد و یا بدون آن.V}آیت اللّه خامنه‏اى، استفتاء، س 493؛ آیت اللّه تبریزى، استفتاءات، س‏1606؛ آیت اللّه صافى، جامع‏الاحکام، ج‏2، س‏1660؛آیت اللّه مکارم، امام خمینى، آیت اللّه نورى و آیت اللّه فاضل، تعلیقات على‏العروه، (النکاح)، م‏40؛ آیت اللّه بهجت، توضیح‏المسائل، م‏1934؛ آیت اللّه سیستانى، منهاج‏الصالحین، ج‏2، (النکاح)، م‏16؛ دفتر آیت اللّه وحید.{V


برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وذی) (آیا مذی روزه را باطل میکند) (مذی روزه را باطل میکند) (آب مذی روزه را باطل میکند؟) (مذی نجس است) (آیا آب مذی روزه را باطل میکند) (آیا مذی نجس است) (آب مذی وذی) (مذی و روزه) () (آیا مذی روزه را باطل می کند؟) (ایا مذی روزه را باطل میکند) (مذي) (آیا مذی روزه را باطل می کند) (مذی وضو را باطل میکند) (آیا مذی وضو را باطل می کند) (آیا خروج مذی روزه را باطل می کند) (آیا مذی وضو را باطل میکند) (مذی وذی ودی) (مذی و وذی) (حکم مذی برای روزه) (مذی روزه را باطل میکند؟) (ایا شهوت روزه را باطل میکند) (خارج شدن آب از مرد) (وذي) (ایا خارج شدن مذی حرام است) (ایا مذی غسل دارد) (خارج شدن مذی) (حکم خارج شدن مذی) (ایا مذی نجس است) (ایا مذی روزه را باطل می کند) (وذی+مذی+ودی) (ایا اب مذی روزه را باطل میکند) (ایا مذی روزه را باطل میکند؟) (آیا خارج شدن مذی روزه را باطل میکند؟) (حکم مذی برای نماز) (مذی وضو) (اب مذی روزه را باطل میکند) (وذی و مذی) (اب مذی) (بعد از خروج مذی نماز را باطل می کند) (احکام آب مذی) (آب مذی) (منی ودی وذی) (ودي ومذي) (اب ودی) (مذى) (مایع ودی) (آیا وذی روزه را باطل میکند) (مذی و ودی) (ایا منی نماز را باطل میکند) (ايا خارج شدن مني باعث باطل شدن روزه مي شود توضيح المسائل ايت الاه خامنه اي) (آيا مذي روزه را باطل مي كند) (ایا خارج شدن مذی روزه را باطل میکند.) (ایا مذی روزه را با طل میکند؟) (مذی ،وذی و ودی روزه را باطل می کند؟) (مذی و وذی روزه را باطل می کند ؟) (آيا خروج مذی روزه را باطل می کند؟) (مذی ووذی) (آیا در خارج) (آیا مذی لباس را نجس میکند) (حکم ودی) (ایا خارج شدن) (�����ی� �ی��) (منی نجس است) (ایا اب شهوت نجس است) (ایا تحریک شدن روزه را باطل میکند؟) (استبرا) (آب ودی) (مذی ودی) (اب وذی)