پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کلال چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کلال 832747 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کلال باید ابتدا 0832747 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کلال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832747123456 را وارد نمایید. شهرستان کلال از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده