پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کرمانشاه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کرمانشاه 831 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کرمانشاه باید ابتدا 0831 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کرمانشاه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0831123456 را وارد نمایید. شهرستان کرمانشاه از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره کرمانشاه) (پیش شماره 831) (پیش شماره 0831) (کد کرمانشاه چند است) (كد كرمانشاه چند است) () (پیش شماره شهر کرمانشاه) (0831پیش شماره)