پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کرماجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کرماجان 837227 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کرماجان باید ابتدا 0837227 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کرماجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0837227123456 را وارد نمایید. شهرستان کرماجان از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کرماجان)