پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کارخانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کارخانه 837224 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کارخانه باید ابتدا 0837224 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کارخانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0837224123456 را وارد نمایید. شهرستان کارخانه از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده