پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قوری قلعه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قوری قلعه 832742 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قوری قلعه باید ابتدا 0832742 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قوری قلعه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832742123456 را وارد نمایید. شهرستان قوری قلعه از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده