پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قلعه هرسم چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قلعه هرسم 832572 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قلعه هرسم باید ابتدا 0832572 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قلعه هرسم زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832572123456 را وارد نمایید. شهرستان قلعه هرسم از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(قلعه هرسم)