پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان قزانچی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان قزانچی 831228 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قزانچی باید ابتدا 0831228 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در قزانچی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0831228123456 را وارد نمایید. شهرستان قزانچی از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده