پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا می شود نمازهای قضا و مستحبی رو با صدای آهسته( مانند نماز ظهر) خواند؟

1 پاسخ 1


نماز قضا را باید به همان صورت که فوت شده قضا نمایید لذا نماز صبح را در هر ساعت از روز که بخواهید قضا نمایید باید بلند بخوانید
اماز نماز مستحبی را می توانید آهسته یا بلند بخوانید

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده