پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان طاهرآبادکنگاور چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان طاهرآبادکنگاور 837242 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طاهرآبادکنگاور باید ابتدا 0837242 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در طاهرآبادکنگاور زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0837242123456 را وارد نمایید. شهرستان طاهرآبادکنگاور از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده