پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان طاهرآبادصحنه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان طاهرآبادصحنه 838477 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان طاهرآبادصحنه باید ابتدا 0838477 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در طاهرآبادصحنه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0838477123456 را وارد نمایید. شهرستان طاهرآبادصحنه از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده