پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/عسگری چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/شهید/عسگری 831224 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/شهید/عسگری باید ابتدا 0831224 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/شهید/عسگری زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0831224123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/شهید/عسگری از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده