پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


زاد و ولد تا چه موقع ادامه دارد؟

1 پاسخ 1

زندگی انسان و حیوانات و گیاهان بر روی کره خاکی بگونه ای است که برای تداوم خود به زاد و ولد دست می زند در این میان ، انسان موجودی منحصر به فرد و ویژه ای است او نه برای زندگی در این جهان بلکه برای حیات در جهانی برتر و باقی – یعنی جهان آخرت – آفریده شده است. چون گذرگاه او از این بستر خاکی است به ناچار باید چند صباحی در آن بیتوته نماید و توشه ای را برای زندگی در خانه ابدی اش برگیرد. از این رو تا زمانی که در عال به سر می برد مشاله تولید نسل نیز در مورد او مطرح است و چون کوس بر چیدن این عالم نواخته گشت و دیگر قرار بر این نبود که انسان در عال خاکی به سر برد یکی از لوازم وجود او که تولید نسل است هم برچیده می شود.
هر چند تولید نسل و زاد و ولد از لوازم ذاتی انسان نیست اما این امر از لازم ذاتی بقا و استمرار وجودی او بر کره خاکی است. ادیان الهی حیات این جهانی نسل بشر را تا بر پایی قیامت و حسابرسی عظیم الهی می دانند. از آنجا هم که درک چنین مساله ای از حیطه توانایی های علم و دانش بشری بیرون است ، در این گونه امور باید به منبعی فرا مادی استناد و تکیه کرد ، و گرنه بشر با دانش ناچیز خود و قوای بدنی اش قادر نیست مدت زمان حضور و تداومش را در این عالم تعیین نماید.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده