پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سیاه بیدعلیا چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سیاه بیدعلیا 831258 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سیاه بیدعلیا باید ابتدا 0831258 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سیاه بیدعلیا زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0831258123456 را وارد نمایید. شهرستان سیاه بیدعلیا از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()