پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرونو چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرونو 832432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرونو باید ابتدا 0832432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرونو زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832432123456 را وارد نمایید. شهرستان سرونو از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرونو)