پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرباغ گلین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرباغ گلین 834382 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرباغ گلین باید ابتدا 0834382 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرباغ گلین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0834382123456 را وارد نمایید. شهرستان سرباغ گلین از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(گلین سرباغ) ()