پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سراب نیلوفر چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سراب نیلوفر 831226 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سراب نیلوفر باید ابتدا 0831226 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سراب نیلوفر زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0831226123456 را وارد نمایید. شهرستان سراب نیلوفر از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()