پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ریجاب/بانمزاران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ریجاب/بانمزاران 835375 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ریجاب/بانمزاران باید ابتدا 0835375 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ریجاب/بانمزاران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0835375123456 را وارد نمایید. شهرستان ریجاب/بانمزاران از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()