پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حمیل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حمیل 832562 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حمیل باید ابتدا 0832562 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حمیل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832562123456 را وارد نمایید. شهرستان حمیل از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حمیل) ()