پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان حجیج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان حجیج 832744 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان حجیج باید ابتدا 0832744 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در حجیج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832744123456 را وارد نمایید. شهرستان حجیج از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده