پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چورزی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چورزی 832727 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چورزی باید ابتدا 0832727 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چورزی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832727123456 را وارد نمایید. شهرستان چورزی از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چورزی)