پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان چشمه سفید چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان چشمه سفید 831252 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان چشمه سفید باید ابتدا 0831252 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در چشمه سفید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0831252123456 را وارد نمایید. شهرستان چشمه سفید از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()