پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت کره شمالی چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور کره شمالی (North Korea) طبق آمار 120538 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وسعت کره شمالی) (مساحت کره شمالی) () (مساحت كره شمالي)