پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مورد سند متقن تاریخی یا روایی جنگ عمروبن عبدود با حضرت علی(ع) و جسارت آن ملعون به امام علی(ع) توضیح دهید. از متون معاصر و قرنهای اخیر نباشد در متون نزدیک به صدر اسلام منبع ذکر کنید.

1 پاسخ 1

در بحار الا نوار جلد 20 ص 186 روایات مربوط به غزوه خندق از منابع اصلی آورده شده است .
در فروغ ابدیت ج 2 تاریخ غزوه خندق از منابع قدیمی آمده است .
جنگ حضرت علی علیه السلام با عمرو بن عبد ود و کشته شدن عمرو به دست علی علیه السلام از رویدادهای مسلم تاریخی است و در همه منابع و مآخذ آمده است .

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()