پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان توه سرخک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان توه سرخک 832575 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان توه سرخک باید ابتدا 0832575 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در توه سرخک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832575123456 را وارد نمایید. شهرستان توه سرخک از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده