پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تمرگ هرسین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تمرگ هرسین 832342 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تمرگ هرسین باید ابتدا 0832342 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تمرگ هرسین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832342123456 را وارد نمایید. شهرستان تمرگ هرسین از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(تمرگ)