پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تپه شعبان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تپه شعبان 831384 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تپه شعبان باید ابتدا 0831384 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تپه شعبان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0831384123456 را وارد نمایید. شهرستان تپه شعبان از توابع استان کرمانشاه می باشد.
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده