پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پاوه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پاوه 832722 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پاوه باید ابتدا 0832722 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاوه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832722123456 را وارد نمایید. شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (پیش شماره شهرستان پاوه) (کد پاوه)