پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بیستون چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بیستون 832372 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بیستون باید ابتدا 0832372 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بیستون زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832372123456 را وارد نمایید. شهرستان بیستون از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان بیستون) (پیش شماره بیستون)