پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بانه وره چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بانه وره 832784 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بانه وره باید ابتدا 0832784 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بانه وره زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832784123456 را وارد نمایید. شهرستان بانه وره از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(بانه وره) (پیش شماره بانه ) (پیش شماره تلفن بانه) (پیش شماره بانه) (پیش شماره شهر بانه)