پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بازارچه مرزی پرویزخان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بازارچه مرزی پرویزخان 835434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بازارچه مرزی پرویزخان باید ابتدا 0835434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بازارچه مرزی پرویزخان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0835434123456 را وارد نمایید. شهرستان بازارچه مرزی پرویزخان از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()