پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان باریکه نظام چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان باریکه نظام 832574 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان باریکه نظام باید ابتدا 0832574 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در باریکه نظام زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0832574123456 را وارد نمایید. شهرستان باریکه نظام از توابع استان کرمانشاه می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(باریکه نظام)