پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آیا خواندن نماز جماعت در روز جمعه نماز را باطل می کند؟

2 پاسخ 2

سلام نماز باطل نمیشود. درباره اینکه آیا تاخیر انداختن مستحب است یانه اختلافی است. برخی از مراجع فرموده اند احتیاط مستحب نه مستحب.
دوست محترم ، مستحب است کسى که در نماز جمعه شرکت نکرده مقدارى نماز ظهر و عصر خود را از اول وقت تأخیر بیندازد ولى اگر در اول وقت هم خواند اشکال ندارد. ولی مقدار تأخیر آن معین نشده است همین اندازه که قدری که بعد از شروع نماز جمعه باشد به مستحب عمل شده است. V}(برگرفته از ترجمه استفتاءات مقام معظم رهبری، س 631){V و همچنین برپا کردن نماز جماعت در محلی غیر از مکان برگزاری نماز جمعه اشکال ندارد.
پس در نتیجه دلیلی بر بطلان نماز جماعت در روزه جمعه وجود ندارد.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(حکم نماز جماعت در روز جمعه) ()