پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان همت آبادشیراز چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان همت آبادشیراز 711879 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان همت آبادشیراز باید ابتدا 0711879 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در همت آبادشیراز زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0711879123456 را وارد نمایید. شهرستان همت آبادشیراز از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده