پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هرمودمهرخوئی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هرمودمهرخوئی 781251 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هرمودمهرخوئی باید ابتدا 0781251 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هرمودمهرخوئی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0781251123456 را وارد نمایید. شهرستان هرمودمهرخوئی از توابع استان فارس می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده